Sida 1 av 1
F.1
Namn *


F.2
Epost

F.3
Analysrapporten nämner tre tjänster som ska tillsättas. Vad anser du om hur viktigt det är att tillsätta respektive tjänst? (Viktigast överst)
  • Församlingspastor/föreståndare
  • Ungdomspastor
  • Barnpastor

F.4
Hur stämmer analysrapporten överens med vad du själv tänker dej att församlingen behöver? *

F.5
Kommentarer:

Sida 1 av 1